Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o wprowadzeniu stopni alarmowych

Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r na terenie województwa małopolskiego Premier RP wprowadził drugi stopień alarmowy BRAVO oraz pierwszy stopień ALFA-CRP. W pozostałej części kraju obowiązuje stopień ALFA i ALFA-CRP.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.
Stopień alarmowy BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali określonej w ustawie o działaniach terrorystycznych. Oznacza możliwość wystąpienie zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym oraz wymaga, szczególnie od właściwych służb i administratorów budynków użyteczności publicznej, wzmożonej czujności. Stopień alarmowy CRP dotyczy z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Stopnie alarmowe mają charakter prewencyjny. Ich wprowadzenie związane jest z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje, np. pozostawione w miejscach publicznych pakunki, torby lub plecaki, zachowania osób wykraczających poza standardowe normy itp., powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów alarmowych 112 oraz 997.

2020-01-24