Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI sierpień 2021

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA I NAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ


Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy
w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni, począwszy od 11.08.2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do: użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym.

Tagi dla strony:

2021-08-10