Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze na okres 21 dni, począwszy od dnia 04.03.2014r. wywieszono wykaz dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Tagi dla strony:

2014-03-04