Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś o złożonej ofercie na zadanie publiczne

Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś o złożonej ofercie na zadanie publiczne

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Southern Crew Jam II - Gangsters of Freeride. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

Oferta

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, tj. 29.04.2015 r. każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty na poniższym formularzu.

Formularz

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

2015-05-15