Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja Wójta Gminy

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, iż do dnia 31 stycznia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim - przy czym wartość sprzedaży to: „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego” i wpłaty I raty na 2017 rok za korzystanie z zezwoleń.

2017-01-16