Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Intensywne opady deszczu

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.3.26.2014 Kraków, dnia 15 maja 2014 r.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 19

wydanego dnia 13.05.2014 o godz. 11:54
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/3
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 11:47 dnia 15.05.2014 do godz. 06:00 dnia 16.05.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów 40 mm do 50 mm, miejscami do 70 mm. W powiatach: tatrzańskim, nowotarskim i suskim prognozowana wysokość opadów 50 mm do 70 mm, miejscami do 100 mm. Największe natężenie opadów spodziewane jest od godz. 15-16 cz. urz. do północy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Zmiana dotyczy natężenia zjawiska, stopnia zagrożenia.
Do godz. 06:00 dnia 16.05.2014 obowiązuje Ostrzeżenie nr 20 wydane dnia 14.05.2014.
Dyżurny synoptyk Rafał Kielar
Godzina i data wydania godz. 11:47 dnia 15.05.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/3 woj.malopolskie od 11:47/15.05 do 06:00/16.05.2014 deszcz 40-70mm, na poludniu 50-70mm miejscami 100mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.3.23.2014 Kraków, dnia 13 maja 2014 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych 
w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożeniaIntensywne opady deszczu/2
Obszarwojewództwo małopolskie 
Ważność (cz. urz.)od godz. 18:00 dnia 14.05.2014 do godz. 06:00 dnia 16.05.2014
PrzebiegPrognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadów na północy województwa:
od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm,
od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm,
od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)90%
UwagiMożliwa zmiana stopnia ostrzeżenia w zależności od rozwoju sytuacji.
Dyżurny synoptykTomasz Knopik
Godzina i data wydaniagodz. 11:54 dnia 13.05.2014
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 woj.malopolskie od 18:00/14.05 do 06:00/16.05.2014 30-60 mm miejscami do 80 mm za dobe
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie 
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
tel.:   (12) 392-13-00,
fax.:  (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

Tagi dla strony:

2014-05-13