Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Komunikat Kierownika ARiMR

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm:

§ 1.1 pkt 4 – w przypadku łąk i pastwisk okrywa roślinna powinna być koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do 31 lipca lub powinny być wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw

§ 2 – grunt orny był ugorowany, jeżeli grunt ten podlegał co najmniej raz w roku, w terminie do 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów

§ 3.1 – zabrania się wypalania traw

W przypadku kontroli na miejscu niespełnienie w/w wymogów skutkować będzie zmniejszeniem wysokości dopłat bezpośrednich lub ich całkowitą odmową.  

Tagi dla strony:

2014-07-15