Konkurs ofert na realizację zadania publicznego GOPS

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie.


Ogłoszenie+Załączniki

2018-06-12