Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Medale "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców żołnierzy

Jeśli w Twojej rodzinie jest trójka lub więcej dzieci, które pełniły służbę wojskową, możesz otrzymać medal „Za zasługi dla obronności kraju”.
Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie podjął działania zmierzające do sporządzenia wykazu rodziców, których wiele dzieci pełni lub pełniło czynną lub zawodową służbę wojskową, celem wyróżnienia ich medalami „Za zasługi dla obronności kraju”.


Minister Obrony Narodowej może nadać Medal „Za zasługi dla obronności kraju” w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy - §2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1224).


Złoty medal przysługuje rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową;


Srebrny medal przysługuje rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.


W związku z tym, tut. Urząd prosi osoby, które spełniają powyższe warunki o zgłoszenie się do Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Wielka Wieś lub zgłoszenie telefoniczne tel. 12 419-17-01 do 04 wew. 702 do dnia 28 lutego 2018 r. i podanie następujących informacji:
1) imię, nazwisko (nazwisko panieńskie matki), imię ojca, data urodzenia rodziców, których trzej lub więcej synów lub córek odbyło (odbywa) służbę wojskową;
2) aktualny adres zamieszkania rodziców;
3) imiona, nazwiska, rok urodzenia dzieci (żołnierzy), które pełniły lub pełnią służbę wojskową.


Zebrane informacje zostaną przesłane do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie celem sporządzeniu wykazu rodziców, którzy zostaną uhonorowani stosownymi odznaczeniami.

2018-01-05