Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Mobilna obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego

Informujemy, iż ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie osobiście stawić się w urzędzie. Od 7 listopada 2021 r. właściwym do przyjęcia wniosku w miejscu pobytu takiej osoby będzie Urząd Miasta Krakowa, mający siedzibę przy ul. Wielickiej 28A.


Preferowanym sposobem zgłoszenia potrzeby przyjazdu jest:
• Mail (dowody@um.krakow.pl )
• EPUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego)
• Telefonicznie pod nr 12 616 56 31 (od poniedziałku do piątku 10.00-15.00)
• Zgłoszenie w siedzibie urzędu (Kraków, ul. Wielicka 28A, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII do XIII od poniedziałku do piątku 7.40 do 18.00)


Referat Spraw Obywatelskich

2021-11-17