Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nabór do programu Działaj Lokalnie

Z dniem 1 maja Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczął nabór do programu Działaj Lokalnie. Wnioski można składać przez generator (http://system.dzialajlokalnie.pl) do 31 maja. Pula do zdobycia w tym roku to maksymalnie 6000 zł. Plus obowiązkowy 25% wkład własnym z czego 5% to wkład własny finansowy, a 20 % wkład usługowy, rzeczowy lub praca wolontariuszy.

Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe oraz grupy nieformalne mające siedzibę w gminach: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.

W tym roku w akceptowane będą projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
Osobą do kontaktu w sprawie programu Działaj Lokalnie: Katarzyna Nogieć info@koronakrakowa.pl; 539 961 799.

2020-05-06