Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nabór do służby przygotowawczej

Nabór do służby przygotowawczej

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej  (bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

-   niekarana za przestępstwo umyślne,
-    posiadająca obywatelstwo polskie,
-    odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
-    wiek co najmniej osiemnastu lat,
-    wykształcenie co najmniej:

- wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
- średnie – w przypadku kształcenia na  potrzeby korpusu podoficerów;
- gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na:

-    oficera           - do 6 miesięcy;
-    podoficera     - do 5 miesięcy;
-    szeregowego - do 4 miesięcy.

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości zależnej od korpusu ( szkoleni na oficerów  1920 zł, na podoficerów  1280 zł i na szeregowych  960 zł).

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261-13-48-03 lub
261- 13- 74- 41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

Tagi dla strony:

2017-03-15