Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Obszar zagrożony wścieklizną

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Krakowie rozporządzeniem z dnia 8 maja 2015 roku określił obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, sposobu jego oznakowania, oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznał teren ograniczony:
- od strony północnej:z miejscowości Przeginia (gm. Jerzmanowice-Przeginia) droga krajowa nr 94 na południowy wschód od skrzyżowania z ul. Zachodnią w miejscowości Bębło (gm. Wielka Wieś);
- od strony wschodniej: w miejscowości Bębło na południowy zachód ulicami: Zachodnią, Na Dolinkę, Kawiory do miejscowości Będkowice (g. Wielka Wieś) i dalej ul. Pod Sokolicą do rzeki Będkówka i wzdłuż tej rzeki do skrzyżowania ul. Łączki w miejscowości Kobylany (gm. Zabierzów) z ul. Turystyczną w miejscowości Brzezinka (gm. Zabierzów);
- od strony południowej: od skrzyżowania rzeki Będkówki z ulicami: Łączki w miejscowości Kobylany i ul. Turystyczną w miejscowości Brzezinka na północny zachód granicą lasu do miejscowości Szklary (gm. Jerzmanowice-Przeginia) i dalej granicą administracyjną miejscowości Racławiece (gm. Jerzmanowice-Przeginia) do drogi powiatowej nr 2126K;
- od strony zachodniej:z miejscowości Racławice (gm. Jerzmanowice-Przeginia) w kierunku północnym drogą powiatową nr 2126K do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Przeginia (gm. Jerzmanowice-Przeginia).

Powiatowy Lekarz Weterynarii wprowadził następujące nakazy i zakazy na obszarze zagrozonym:

  -  nakaz trzymania psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,
  -  nakaz odstrzału sanitarnego lisów,
  -  zakaz wprowadzania zwierząt gospodarczych i domowych na obszary leśne,
  -  zakaz polowań oraz odłowu zwierząt łownych,
  -  zakaz organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
  -  zakaz wywożenia psów i kotów bez pozwolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Zarówno nakazy jak i zakazy obowiązują do odwołania.

Tagi dla strony:

2015-05-29