Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Oferta "4 minuty" i "Straż na Sportowo"

PiR.525.1.2018   Wielka Wieś, 26 marca 2018 roku


PiR.525.2.2018


Informacja o złożonych ofertach na zadania publicznego


Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferty na realizację zadania publicznego pn. 


4 minuty! – Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina,


Straż na Sportowo – OSP Tomaszowice


Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w oferty.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, tj. 


3 kwietnia 2018 r. każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert.


Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego 


lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.


Dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1 pok. 110 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr. tel. 012 419 17 01 w. 160.


Zał. 2x Oferta

2018-03-26