Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Oferta "Awans i rozwój"

Informacja o złożonej ofercie na zadanie publiczne
Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferty na realizację zadania publicznego pn.
LKS Błękitni Modlnica – Rozwój szkolenia sportowego – Awans i rozwój
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, tj. 5 października 2017 r. każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1 pok. 110 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr. tel. 012 419 17 01 w. 160.


Tagi dla strony:

2017-09-28