Oferta "Jubileusz 70-lecia"

PiR.525.3.2018 Wielka Wieś, 11 czerwca 2018 roku
Sprawa dotyczy: ofert w trybie 19a ustawy
Informacja o złożonej ofercie na zadanie publiczne
Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn.
Jubileusz 70 – lecia LKS „Orzeł 1948” Bębło złożona przez LKS „Orzeł 1948” Bębło
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, tj.
19 czerwca 2018 r. każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego
lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1 pok. 110 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr. tel. 012 419 17 01 w. 160.

Zał. Oferta

2018-06-11