Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o dyżurach Gminnego Biura Spisowego

Gminne Biuro Spisowe Szyce, dnia 01 września 2020r.
Plac Wspólnoty 1
32-085 SzyceOGŁOSZENIE


W związku z trwającym w dniach 1.09 - 30.11.2020r. Powszechnym Spisem Rolnym PSR 2020 Gminne Biuro Spisowe w Wielkiej Wsi informuje, że w Urzędzie Gminy zostało zapewnione dla chętnych rolników stanowisko komputerowe do dokonania samospisu. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie w GBS w celu zapewnienia niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji do samospisu.
Od 1.10.2020r. prace spisowe rozpoczynają rachmistrze terenowi, którzy przeprowadzą wywiady bezpośrednie z osobami, które nie dokonały samospisu.
Ponadto, informujemy, że przez cały okres trwania Powszechnego Spisu Rolnego będą pełnione dyżury przez Gminne Biuro Spisowe w godzinach pracy Urzędu Gminy Wielka Wieś, a od 1.10.2020 r. także dyżury telefoniczne do godz. 20:00 – czyli do czasu, w którym rachmistrz będzie kończył dzienną marszrutę.


Nr telefonu GBS w Wielkiej Wsi – 12 419-17-01, 727-765-787.


Gminny Komisarz Spisowy w Wielkiej Wsi


Krzysztof Wołos

2020-09-23