Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o naborze

Konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.


https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,1817190,konkurs-na-stanowisko-urzednicze-w-referacie-gospodarki-komunalnej-geodezji-i-planowania-przestrzenn.html


2020-09-17