Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

ZK.0644.4.39.2015.RD
Kraków, 10.08.2015

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Ograniczenia stopnia zasilania będą wprowadzone w godzinach:
10.00 – 19.00 (19 stopień zasilania),
19.00 – 22.00 (11 stopień zasilania).
Ponadto przewiduje się wprowadzenie ograniczenia stopnia zasilania w dniu 10/11.08.2015 r. w godz. 22.00 – 10.00.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W załączeniu przesyłamy komunikat PSE.

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Rafał Duniec

Tagi dla strony:

2015-08-10