Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku
POWIATOWE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO      Kraków, dnia  20  stycznia  2014 r.
ZK.0644.5.4.2014 RD
KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO

OSTRZEŻENIE : OPADY MARZNĄCE

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4
Nazwa biura    Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia    Opady marznące/2
Obszar    województwo małopolskie – subregion północny
Ważność (cz. urz.)    od godz. 19:00 dnia 20.01.2014 do godz. 19:00 dnia 21.01.2014
Przebieg    Przewiduje się wystąpienie opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)    80%
Uwagi    Brak.
Dyżurny synoptyk    Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania    godz. 14:18 dnia 20.01.2014
SMS    IMGW PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/2 woj. małopolskie sub. północny od 19:00/20.01 do 19:00/21.01.2014 marznące opady deszczu, drogi śliskie
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sporządzono na podstawie komunikatu.  WB-I.6331.3.4.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

DYŻURNY POWIATOWEGO  CENTRUM ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO
Rafał Duniec

Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl

Tagi dla strony:

2014-01-20