Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Kraków, dnia 2.07.2014 r.
ZK.0644.5.44.2014.NK

KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 02.07.2014 do godz. 21:00 dnia 02.07.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 08:02 dnia 02.07.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj. małopolskie od 12:00/02.07 do 21:00/02.07.2014 burze, lok. grad, deszcz 15-30 mm, porywy 70 km/h
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem 02.07 po południu i wieczorem, opady
deszczu do 30 mm, grad, porywy wiatru do 70 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.
O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.46.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

Intensywne opady deszczu

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Norbert Klima
Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Kraków, dnia 2.07.2014 r.
ZK.0644.5.45.2014.NK

KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO

OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar województwo małopolskie – subregion południowy
Ważność (cz. urz.) od godz. 21:00 dnia 02.07.2014 do godz. 06:00 dnia 03.07.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 08:18 dnia 02.07.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj. małopolskie subregion południowy od 21:00/02.07 do 06:00/03.07.2014 deszcz 40 mm
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz w nocy 2/3.07, lokalnie do 40 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.
O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.46.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Norbert Klima
Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl

2014-07-02