Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 15


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia  Oblodzenie/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 17:00 dnia 27.01.2015 do godz. 10:00 dnia 28.01.2015
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -2°C, przy gruncie do -7°C.
Prawdopodobieństwo wystąpie-nia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania godz. 14:42 dnia 27.01.2015

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Piotr Rosłoniec
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,

Tagi dla strony:

2015-01-27