Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:5

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:5
Nazwa biura     BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia     Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3
Obszar    województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.)    od godz. 12:00 dnia 21.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017
Przebieg    W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe - w szczególności
w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profilu Jawiszowice na Wiśle.

2017-09-21