Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne 67: Silne burze z gradem/2

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.3.95.2014 Kraków, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2
Obszar Województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 11.08.2014 do godz. 24:00 dnia 11.08.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 60 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Do godz. 17:00 dnia 11.08.2014 obowiązuje ostrzeżenie nr 65 wydane o godz. 13:10 dnia 09.08.2014.
Dyżurny Piotr Ramza
Godzina i data wydania godz. 06:41 dnia 11.08.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.malopolskie od 12:00/11.08 do 24:00/11.08.2014 burze, lok. grad, deszcz do 60 mm, porywy 80 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Aleksander Gawłowski
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

2014-08-11