Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.3.83.2014 Kraków, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 04.08.2014 do godz. 06:00 dnia 05.08.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Lokalnie opady gradu. Zjawiska wystąpią głównie w terenach górzystych oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Do godz. 20:00 dnia 04.08.2014 obowiązuje Ostrzeżenie nr 58 wydane o godz. 14:38 dnia 01.08.2014.
Dyżurny synoptyk Piotr Ramza
Godzina i data wydania godz. 06:33 dnia 04.08.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.malopolskie od 12:00/04.08 do 06:00/05.08.2014 burze, lok. grad, deszcz do 30 mm, porywy 80 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
st. insp. Zbigniew Krakowiak
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

2014-08-04