Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

WB-I.6331.3.74.2014 Kraków, dnia 28 lipca 2014 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 28.07.2014 do godz. 23:00 dnia 28.07.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Obowiązuje OSTRZEŻENIE Nr 52 o upałach wydane o godz. 13:52 dnia 27.07.2014 r.
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 07:17 dnia 28.07.2014
SMS MGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 11:00/28.07 do 23:00/28.07.2014 burze, lok. grad, deszcz 30 mm, porywy 60 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zbigniew Krakowiak
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

2014-07-28