Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar województwo małopolskie - subregion południowy
Ważność (cz. urz.) od godz. 23:00 dnia 17.02.2015 do godz. 08:00 dnia 18.02.2015
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C, na Podhalu lokalnie spadek temperatury do -22°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 10 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 09:32 dnia 17.02.2015

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Marek Szylar
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

Tagi dla strony:

2015-02-17