Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Kraków
dnia 29 maja 2014 r
ZK.0644.5.37.2014 RD 

KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO

OSTRZEŻENIE : BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28
Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 29.05.2014 do godz. 24:00 dnia 29.05.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 06:34 dnia 29.05.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.malopolskie od 11:00/29.05 do 24:00/29.05.2014 burze, lok. grad, deszcz 30 mm, porywy 65 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem 29.05 w burzach opady deszczu do 30 mm, grad, porywy wiatru do 65 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.38.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Rafał Duniec

Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl

Tagi dla strony:

2014-05-29