Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30

WB-I.6331.3.34.2015 Kraków, dnia 30 marca 2015 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 09:00 dnia 31.03.2015 do godz. 19:00 dnia 31.03.2015
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, początkowo południowo-zachodniego, stopniowo skręcającego na zachodni.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak
Dyżurny Piotr Ramza
Godzina i data wydania godz. 14:09 dnia 30.03.2015
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Piotr Rosłoniec
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

2015-03-30