Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

                                                     Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Opady śniegu/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 06:00 dnia 01.04.2015 do godz. 18:00 dnia 02.04.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Nadal obowiązuje Ostrzeżenie nr 30 ważne od 09:00 dnia 31.03.2015 do 10:00 dnia 01.04.2015.

Dyżurny

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

godz. 19:11 dnia 31.03.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 woj.malopolskie sub.poludniowy od 06:00/01.04 do18:00/02.04.2015 przyrost pokrywy miejscami od 10 do 15cm, lokalnie do 20cm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Tagi dla strony:

2015-04-01