Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

                                             Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 08.07.2014  do godz. 24:00 dnia 08.07.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Obowiązuje ostrzeżenie na upał, nr 35, wydane dnia 06.07.2014 o godz. 14:11

Dyżurny synoptyk

Piotr Ramza

Godzina i data wydania

godz. 09:07 dnia 08.07.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj. malopolskie od 12:00/08.07 do 24:00/08.07.2014 burze, lok. grad, deszcz 30 mm, porywy 80 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem od 12:00 do 24:00 08.07, w burzach opady deszczu do 30 mm, grad, porywy wiatru do 80 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Aleksander Gawłowski

2014-07-08