Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 23:30 dnia 25.04.2016 do godz. 08:00 dnia 26.04.2016

Przebieg

Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C. W rejonach podgórskich  spadek temperatury do -4°C, przy gruncie do -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

95%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 12:52 dnia 25.04.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 malopolskie od 23:30/25.04 do 08:00/26.04.2016 temp.min. -4 st., przy gruncie -5 st.

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, przymrozki w nocy 25/26.04 i rano 26.04, spadek temperatury do -5°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

2016-04-25