Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50:  Intensywne opady deszczu

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 21.05.2015 do godz. 08:00 dnia 22.05.2015
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie północnym od 10 mm do 20 mm, lokalnie 35 mm, a w subregionie południowym od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 45 mm. Najsilniejsze opady wystąpią wieczorem i w pierwszej połowie nocy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Do godz. 05:00 dnia 21:05:2015 obowiązuje Zmiana Ostrzeżenia nr 49 o burzach z gradem wydana o 23:04 dnia 20:05:2015.
Dyżurny synoptyk Anna Woźniak
Godzina i data wydania godz. 00:10 dnia 21.05.2015
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl
Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Paweł Marcinkowski

Tagi dla strony:

2015-05-21