Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 04.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015
Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) powyżej 95%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Piotr Ramza
Godzina i data wydania godz. 07:07 dnia 03.07.2015
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Piotr Rosłoniec

2015-07-03