Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar województwo małopolskie - subregion północny
Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 10:00 dnia 19.01.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania godz. 00:00 dnia 18.01.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.polnocny od 15:00/18.01 do
10:00/19.01.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW, W
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

2018-01-18