Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 81

                                                     OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE  Nr 81

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 25.09.2015 do godz. 24:00 dnia 26.09.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opady jednostajne będą połączone z opadami konwekcyjnymi oraz burzami. Prognozowana suma opadu wyniesie w pierwszej dobie od 45 mm do 60 mm. Z prawdopodobieństwem 30%,

łącznie z silnym opadem konwekcyjnym, prognozowana suma opadów lokalnie może osiągnąć 100 mm. Podczas drugiej doby prognozowana wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 40 mm, lokalnie łącznie z silnym opadem konwekcyjnym do 80 mm..

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Traci ważność Ostrzeżenie nr 79 wydane o godz. 11:58 dnia 24.09.2015.

Dyżurny

Anna Woźniak

Godzina i data wydania

godz. 08:59 dnia 25.09.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 woj.malopolskie od 09:00/25.09 do 24:00/26.09.201525-25/26.09 45-60mm,ryzyko30%100mm;26.09 25-40mm,lok.80mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

2015-09-25