Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 00:00 dnia 10.08.2016 do godz. 24:00 dnia 10.08.2016
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Strefa opadów deszczu o największym natężeniu przemieszczać się będzie stopniowo z zachodu na wschód województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Obowiązują:
Do godz.00:00 dnia 10.08.2016 OSTRZEŻENIE nr 83 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.07:02 dnia 09.08.2016.
Dyżurny Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 13:04 dnia 09.08.2016

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Jerzy Nowicki
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

Tagi dla strony:

2016-08-09