Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87: Silna mgła

WB-I.6331.3.124.2014 Kraków, dnia 29 października 2014 r.

Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 87
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła/1
Obszar województwo małopolskie - subregion połnocny
Ważność (cz. urz.) od godz. 18:00 dnia 29.10.2014 do godz. 09:00 dnia 30.10.2014
Przebieg Na znacznym obszarze prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Tomasz Knopik
Godzina i data wydania godz. 13:27 dnia 29.10.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 woj.malopolskie sub.polnocny od 18:00/29.10 do 09:00/30.10.2014 widzialnosc 100 m
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
st. insp. Zbigniew Krakowiak
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

2014-10-29