Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 95

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 03:00 dnia 01.12.2015 do godz. 11:00 dnia 01.12.2015
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystą-pienia zjawiska (%) 70%
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 15:02 dnia 30.11.2015

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowe-go
Aleksander Gawłowski
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

2015-11-30