Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 96

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 21:00 dnia 10.12.2015 do godz. 10:00 dnia 11.12.2015
Przebieg Prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystą-pienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania godz. 13:33 dnia 10.12.2015
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowe-go
Paweł Marcinkowski
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

Tagi dla strony:

2015-12-10