Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 99: Silny wiatr/1

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WB-I.6331.3.137.2014 Kraków, dnia 11 grudnia 2014 r.

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 10:00 dnia 12.12.2014 do godz. 05:00 dnia 13.12.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania godz. 13: 25 dnia 11.12.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.malopolskie od 10:00/12.12 do 05:00/13.12.2014 kierunek SW i W, predkosc 25-40 km/h, porywy 80 km/h
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr w dzień 12.12 i w nocy 12/13.12, średnia prędkość 25-40 km/h, w porywach do 80 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Aleksander Gawłowski
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

2014-12-11