Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

OSTRZEŻENIE o burzach

POWIATOWE CENTRUM                                                   Kraków, 11.07.2014 r.
ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO
STAROSTY KRAKOWSKIEGO

ZK.0644.5.54.2014.TK
KOMUNIKAT

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE
POWIATU KRAKOWSKIEGO
OSTRZEŻENIE o burzach

Data i godzina wydania: godz. 08:33 dnia 11.07.2014
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB
Oddział w Krakowie
Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 11.07.2014 do godz. 18:00 dnia 11.07.201
Obszar: Powiat Krakowski
Przebieg:. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru
do 60 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%
Dyżurny synoptyk: Piotr Ramza

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.55.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.
 
Dyżurny
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego
Tomasz Kurek

Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl
                                               

2014-07-11