OSTRZEŻENIE o Intensywnych opadach deszczu

POWIATOWE CENTRUM                                                   Kraków, 24.03.2013 r.
ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO
STAROSTY KRAKOWSKIEGO

ZK.0644.5.10.2013.TK
KOMUNIKAT
 
OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE
POWIATU KRAKOWSKIEGO


OSTRZEŻENIE o Intensywnych opadach deszczu

Data i godzina wydania: godz. 06:18 dnia 24.03.2014
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB
Oddział w Krakowie
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 09:00 dnia 24.03.2014 do godz. 09:00 dnia 25.03.2014
Obszar: Powiat Krakowski
Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 35 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%
Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.11.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.
 


Dyżurny Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego
                                                                       
Tomasz Kurek

Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl

Tagi dla strony:

2014-03-24