OSTRZEŻENIE O OPADACH ŚNIEGU

POWIATOWE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO
STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Kraków, dnia 15.04.2014 r.
ZK.0644.5.13.2014.NK

KOMUNIKAT
 
OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE
POWIATU KRAKOWSKIEGO

OSTRZEŻENIE O OPADACH ŚNIEGU

                                             Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Opady śniegu/1

Obszar

Małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 15.04.2014 do godz. 12:00 dnia 16.04.2014

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Zjawisko wystąpi w rejonach położonych powyżej 500m n.p.m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Ramza

Godzina i data wydania

godz. 06:53 dnia 15.04.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 woj. malopolskie sub.poludniowy od 12:00/15.04 do 12:00/16.04.2014 przyrost pokrywy 15 cm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, intensywne opady śniegu od 15.04 do 16.04, opady od 10 do 15 cm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych  oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.
O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.14.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Norbert Klima

Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl

Tagi dla strony:

2014-04-15