Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTY KRAKOWSKIEGO

Kraków, 26.05.2014 r.
ZK.0644.5.34.2014.TK
KOMUNIKAT

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
OSTRZEŻENIE o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Data i godzina wydania: 26.05.2014 - godz. 12:42
Nazwa biura: BPH O/Kraków IMGW PIB
Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.05.2014 do godz. 13:00 dnia 28.05.2014
Obszar: Powiat Krakowski
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na dopływach Wisły po Dęblin, a w szczególności w małych zlewniach i zlewniach zurbanizowanych - w miejscu wystąpienia opadu burzowego - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 75%
Dyżurny synoptyk: Anna Śmiech

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.35.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

Dyżurny
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego
Tomasz Kurek

Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl

2014-05-27