Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.11.2.2014    Kraków, dnia 11 czerwca 2014r.

OSTRZEŻENIE  O  ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia:

Ozon

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia

Powyżej 180 µg/m3

Obszar

Obszar : województwo małopolskie

Uwagi

Na obszarze Chrzanowa, Nowego Targu, Oświęcimia, Skawiny, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego.

Zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu, szczególnie przez dzieci, osoby starsze i chore na astmę, a także ograniczenie czasu uprawiania sportów i ćwiczeń na otwartym powietrzu w dniu 11 i 12 czerwca br. – zwłaszcza w godzinach 11.00 – 18.00.

  • śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

2014-06-11