Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ostrzeżenie: oblodzenie

POWIATOWE CENTRUM
ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO
STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Kraków, dnia 14.02.2014 r.
ZK.0644.5.8.2014.NK

KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO

OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar województwo małopolskie- subregion północny

Ważność (cz. urz.) od godz. 21:00 dnia 14.02.2014 do godz. 07:30 dnia 15.02.2014

Przebieg
Nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2°C do 0°C, przy gruncie -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 70%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk
Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania
godz. 14:36 dnia 14.02.2014

IMGW PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 woj.malopolskie sub.polnocny od 21:00/14.02 do 07:30/15.02.2014 temp. min. od -2 do 0, przy gruncie -2 st., drogi i chodniki sliskie!

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych  oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.9.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Norbert Klima
Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl

Tagi dla strony:

2014-02-14