Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

OSTRZEŻENIE Wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

POWIATOWE CENTRUM                                                   Kraków, 11.07.2014 r.
ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO
STAROSTY KRAKOWSKIEGO

ZK.0644.5.56.2014.TK
KOMUNIKAT
 

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE
POWIATU KRAKOWSKIEGO
OSTRZEŻENIE Wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych


Data i godzina wydania: 11.07.2014 - godz. 14:05
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB
Oddział w Krakowie
Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 11.07.2014 do godz. 21:00 dnia 12.07.2014
Obszar: Powiat Krakowski
Przebieg: W związku z występującymi obecnie opadami o charakterze burzowym oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, na rzekach na terenie województwa prognozowany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo, zwłaszcza w zlewniach: Raby, Dunajca i Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, możliwe jest także przekroczenie stanów alarmowych. Na Szreniawie w Biskupicach stan wody będzie układał się powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością ponownego przekroczenia stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%
Dyżurny synoptyk: Przemysław Plewa

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.57.2014 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.
 

Dyżurny
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego
Tomasz Kurek
Tel: 12 632 32 04
Fax: 12 633 39 27
pczk@powiat.krakow.pl                                             

2014-07-11