Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Otwarte konkursy ofert w 2017 roku

07-02-2017

Zarządzenie Nr 18/O/2017 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań gminy Wielka Wieś w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie w 2017 roku.

25-01-2017

Zarządzenie Nr 15/O/2016 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań gminy Wielka Wieś w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku


25-01-2017

ZARZĄDZENIE NR 14/O/2017 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie w 2017 roku


19-01-2017

ZARZĄDZENIE NR 11/O/2017 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 stycznia 2017 roku Wójt Gminy Wielka Wieś ogłosił 2 otwarte konkursy ofert:

  • na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku
  • na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie w 2017 roku

Ogłoszenie, regulaminy, formularze i dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkie inne zainteresowane organizacje, chętne do poszerzenia swojej wiedzy, do udziału w spotkaniu, które poświęcone będzie realizacji zadań publicznych gminy Wielka Wieś na rok 2017, w trybie otwartych konkursów ofert.
Poruszone będą następujące kwestie: zasady wypełniania wniosków i sprawozdań, organizacje uprawnione do otrzymania dotacji, terminy realizacji zadań, zasady składania ofert, obowiązkowe załączniki, zasady przekazania ewentualnej dotacji i jej rozliczenia.

Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, sala konferencyjna.

Tagi dla strony:

2017-01-02