Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Propozycje do "Rocznego programu współpracy... na 2020 rok" - ankieta

W związku z procesem przygotowania założeń do Programu Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższej ankiety. Zaproponowane propozycje współpracy zostaną rozpatrzone przez Urząd pod kątem poprawności formalnej i możliwości budżetowych. Wypełnienie ankiety nie oznacza w żadnym wypadku, że proponowane zadania zostaną automatycznie wpisane do Programu Współpracy, gdyż ankieta ma charakter „rozpoznawczy”. Ankietę należy przesłać w terminie do 4 października 2019 roku, na adres s.kawalec @wielka-wies.pl

Pliki do pobrania:
2019-09-30